Nyheter

Godkänt Verksamhetsledningssytem enligt ISO9001:2008

Almroth Byggnads AB är nu certifierade enligt

kvalitetsstandard ISO 9001:2008.

Stålbyggnadspriset

Stålbyggnadspriset 2013 tilldelades Lecor AB som Almroth Byggnads var samarbetspartner med för bygget av Tullhusbron över Motala ström i Norrköping. Vinnaren utses av Stålbyggnadsinstitutet.

Processorienterad verksamhetsledning (Povel)

 Från och med årsskiftet 2012 jobbar vi med Povel som är ett branschanpassat hjälpmedel innehållande styrverktyg för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Utgångspunkten för Povels ledningssystem är:

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 samt AFS 2001:1.

      
      
  

Mark, lättbyggnadsteknik och byggnation

 
Almroth Gruppen har sitt ursprung i tre välrenommerade verksamheter med lång tradition i Norrköping, Almroth Byggnads AB, Segeri Lättbyggnadsteknik och Norrköpings Asfalteringar. Vi utför allt från mark- och anläggningsarbeten – inklusive bergarbeten och asfaltering – till avancerade betongarbeten, kontors- och industribyggnationer, byggservice, byggteknisk rådgivning och ROT-arbeten för kontor, offentlig sektor och industri.